DLA PRACODAWCÓW

DLA PRACODAWCÓW

Jeśli chcesz dynamicznie zarządzać zasobami ludzkimi w swoim przedsiębiorstwie oraz minimalizować koszty związane z rekrutacją pracowników, wystarczy zgłosić się do naszej firmy, wtedy my zadbamy o wszystkie aspekty zatrudnienia pracowników zza wschodu.
W pracy z Klientem wyróżnia nas profesjonalizm oraz elastyczność, co stanowi przewagę na rynku konkurencyjnym. Naszym priorytetem jest odpowiadanie na potrzeby Klienta, dlatego każdy projekt dostosowujemy do indywidualnych wymagań naszych Klientów. Po skontaktowaniu się z firmą, osobie zainteresowanej zostanie przedstawiona szczegółowa oferta.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z SZADO:

1. Elastyczność zatrudnienia

Dostosowujemy struktury zatrudnienia do bieżącej sytacji rynkowej oraz gwarantujemy ciagłość zatrudnienia danego pracownika.

2. Redukcja kosztów pracy

Brak kosztów archiwizacji dokumentów, obsługa kadrowo-płacowa oraz proste rozliczenie. Korzystne warunki umowy.

3. Doradztwo i wsparcie

W przypadku, gdy pracownik nie spełni oczekiwań związanych z wykonywaniem czynności, do których został delegowany zostanie zastąpiony innym bez dodatkowych opłat.

4. Wysoka jakość usług

Odciążenie oddziałów personelu Klienta od czynności związanych z rekrutacją i obsługą. Przejęcie przez Agencję odpowiedzialności wobec organów zewnętrznych tj. ZUS, US, PIP oraz wystawienie wszelkiej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

W RAMACH USŁUG OFERUJEMY:

1. Zatrudnienie i outsourcing

Outsourcing personelu z dopasowanymi do danego stanowiska kwalifikacjami oraz dostępność pracowników na czas dowolnie wyznaczony przez Kontrahentów.

2. Obsługa kadrowo-płacowa

Kompleksową obsługę administracyjną zatrudnionego personelu oraz dokumentów kadrowo-płacowych.

3. Wsparcie od konsultanta

Monitorowanie jakości świadczonych usług przez wyznaczonego Konsultanta oraz dbanie o każdy szczegół podczas wydelegowania pracownika do pracy.

OFERUJEMY DWIE OPCJE REKRUTACYJNE

Leasing pracowniczy

  • wystawianie oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy
  • pomoc w zapewnieniu zakwaterowania
  • zapewnienie badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badania co celów sanitarno epidemiologicznych
  • zapewnienie szkolenia BHP (wstępne)

Rekrutację pracowniczą (jednorazową)

  • profesjonalna rekrutacja pracownika zza wschodu
  • odpłatna pomoc w dokumentacji zatrudnienia pracowników
  • zapewnienie wykwalifikowanych pracowników
Pracodawca zapewnia:
  • zapewnienie zakwaterowania dla pracowników
  • zapewnienie badań BHP (wstępnych, okresowych, kontrolnych)
  • zapewnienie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz badania do celów sanistarno epidemiologicznych