OFERTA SZKOLENIOWA

OFERTA SZKOLENIOWA

Firma Szkoleniowa SZADO Sp. z o. o. Sp. k. oferuje szkolenia, dzięki którym możesz podnieść swoje kwalifikacje lub doszkolić pracowników firmy. Zajmujemy się szkoleniami osób fizycznych, jak i pracowników firmy.
Szkolenia należą do podstawowych narzędzi rozwoju zasobów ludzkich, które postrzegane są jako proces nabywania nowej wiedzy, umiejętności i zdolności. Uznaje się, że szkolenia i treningi powinny prowadzić do doskonalenia umiejętności i wzrostu kwalifikacji oraz kompetencji pracowniczych, które przyczyniają się do realizowania funkcji stanowiska pracy.
Firma SZADO zapewnia kompleksowe szkolenia, dzięki którym dana osoba zyska nowe umiejętności oraz poszerzy swój wachlarz kompetencji.
 

STAWIAMY NA DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, która dzięki swojemu doświadczeniu w pełni przekazuje wiedzę na przeprowadzanych szkoleniach.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta, wspólna współpraca przebiega w miłej atmosferze oraz buduje zaufanie do Naszej firmy.

DOSKONALIMY KWALIFIKACJE

Dzięki odpowiednio dobranym programom szkoleń oraz tematów doskonalimy osoby w danej dziedzinie, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

ZAPEWNIAMY

Nasza firma zapewnia w pełni wyposażoną salę konferencyjną w sprzęt audiowizualny oraz potrzebne materiały dydaktycznie.

 

 

 

 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Dla Naszych klientów organizujemy szkolenia zamknięte z indywidualnie dopasowanym programem szkoleń aby sprostać ich oczekiwaniom. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy otwarci na Państwa sugestie tematyczne oraz elastyczni odnośnie terminów szkoleń

SZKOLENIA OTWARTE

Dzięki otwartej formie szkoleń mają Państwo możliwość spotkania osób o podobnych zainteresowaniach a co za tym idzie wymiany poglądów oraz doświadczenia. Nie opiera się on tylko na przekazywaniu wiedzy przez szkolącego, ale również na wymianie informacji pomiędzy biorącymi udział w szkoleniu uczestnikami z różnych środowisk.

ZAPEWNIAMY

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały dydaktyczne, poczęstunek dla uczestników, napoje ciepłe, zimne, lunch.

DANE KONTAKTOWE

Julita Wieczorek

+ 48 782 418 375

szkolenia@szado.net