OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU
WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Dzięki OŚWIADCZENIU PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO ma on możliwość przepracowania do 6 miesięcy w Polsce. Warunkiem legalnego wykonywania pracy jest zawarcie pisemnej umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej to znaczy umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
(dot. cudzoziemców – obywateli Państw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt. 2 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)

 

 

Pamiętaj o aktualnej wizie.