WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA DLA CUDZOZIEMCA

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUGI WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW DLA CUDZOZIEMCÓW?

DOKŁADNOŚĆ

wypełniając dokumentację dla osób zza wschodu stawiamy na dokładność, nie popełniając błędów, które mogą wydłużyć czas oczekiwania

KWALIFIKACJE

pracownicy firmy zajmujący się wypełnianiem dokumentów posiadają odpowiednie kwalifikacje

DOŚWIADCZENIE

każdy pracownik zdobył doświadczenie wypełniając pracownikom dokumentacje m.in.: oświadczenie powierzenia pracy, zezwolenie typu A czy kartę pobytu

MINIMALIZACJA KOSZTÓW

koszt, który ponosi pracodawca to jednorazowa wpłata do urzędu oraz agencji za wykonaną usługę. Opłata zależna jest od danego dokumentu

OŚWIADCZENIE POWIERZENIA PRACY

okres powierzenia pracy pół roku

KROK

OTRZYMANIE PASZPORTU OD CUDZOZIEMCA

Według wymagań Powiatowego Urzędu Pracy niezbędna jest kserokopia paszportu, którą dołącza się do do gotowego oświadczenia

DANE FIRMY, W KTÓREJ CUDZOZIEMIEC BĘDZIE PRACOWAŁ

Oświadczenie należy wypełnić danymi firmy, w której cudzoziemiec zostanie zatrudniony (NIP, REGON, adres firmy, numer telefonu) oraz wskazanie Powiatowego Urzędu Pracy

KROK

KROK

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCA

W oświadczeniu należy wpisać adres wykonywania pracy cudzoziemca. Jeśli adres jest taki sam jak siedziba firmy należy przepisać dane

OKRES POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Podanie okresów, w których pracodawca powierzy pracę cudzoziemcowi jest najważniejszym punktem w oświadczeniu, ponieważ na ich podstawie zostanie wystawione oświadczenie

KROK

KROK

OPŁATA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opłatę uiścić można poprzez pocztę lub przelew w wysokości 30,00 zł. W tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko pracownika oraz jego datę urodzenia.

OŚWIADCZENIE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Przed oddaniem oświadczenia należy je podpisać oraz dołączyć kserokopie paszportu i oryginał wpłaty.

KROK

ZEZWOLENIE TYPU A

okres powierzenia pracy od roku do trzech lat

KROK

OTRZYMANIE PASZPORTU OD CUDZOZIEMCA

Według wymagań Wojewódzkiego Urzędu Pracy niezbędna jest kserokopia paszportu wraz z wszystkimi wypełnionymi stronami dokumentu, którą dołącza się do do gotowego zezwolenia

DANE FIRMY, NA KTÓRĄ NALEŻY WYSTAWIĆ ZEZWOLENIE

Oświadczenie należy wypełnić danymi firmy, w której cudzoziemiec zostanie zatrudniony (NIP, REGON, adres firmy, numer telefonu) oraz wskazanie Powiatowego Urzędu Pracy. Niezbędny jest KRS/ CEIDG danej firmy

KROK

KROK

INFORMACJA OD STAROSTY

Jeżeli dany zawód wymaga informacji starosty należy zwrócić się z odpowiednią dokumentacją do Miejskiego Urzędu Pracy oraz zgłosić ofertę pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCA

W oświadczeniu należy wpisać adres wykonywania pracy cudzoziemca. Jeśli adres jest taki sam jak siedziba firmy należy przepisać dane​

KROK

KROK

OKRES POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI​

Podanie okresów, w których pracodawca powierzy pracę cudzoziemcowi jest najważniejszym punktem w oświadczeniu, ponieważ na ich podstawie zostanie wystawione oświadczenie.

OPŁATA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Opłatę uiścić można poprzez pocztę lub przelew w wysokości 100,00 zł. W tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko pracownika oraz jego datę urodzenia.

KROK

KROK

OŚWIADCZENIE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Przed oddaniem oświadczenia należy je podpisać oraz dołączyć kserokopie paszportu i oryginał wpłaty.